logo MPWiK

 

KOMUNIKAT  1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 16.12.2019 r. w godz. od 8:00 do 14:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Święciechowie przy ul. Składowej.

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie firma:

„GIERA” – Mateusz Giera

Lasocice ul. Okrężna 7

Tel. 512-267-636

 

KOMUNIKAT  2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 18 Grudnia 2019 r. w godz. od 08:00 do 16:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lipnie przy ul. Błotnej, Granicznej, Królowej Jadwigi oraz Ogrodowej (od ujęcia wody do skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp.)

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie firma:

NAVI-EXPERT S.C.

Michałowo 32 a, 63-820 Piaski

Tel. 693066262

 

 

a p j