logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

Uzgodnienie projektu budowlanego:

 • przyłączy wod-kan,
 • sieci wodociągowej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • sieci kanalizacji ogólnospławnej,

W celu uzgodnienia projektu budowlanego należy:

 1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK (budynek B pokój  nr 6) „wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego …”.
 1.  Załączyć do wniosku:
 1. 3 egzemplarze projektu ( uzgodnienie przyłączy wod-kan)
 2. 5 egzemplarzy projektu ( uzgodnienie sieci wod-kan)
 1. Wniosek wraz z egzemplarzami projektu budowlanego wysłać pocztą na adres MPWiK w Lesznie ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki ( Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).
 2. Uzgodnienie projektu przyłączy wod-kan ważne jest przez okres 3 lat.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój  nr 6

a p j