logo MPWiK

Strefa klienta

 

 

 

KOMUNIKAT  1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 28.01.2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Górce Duchownej.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Górce Duchownej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie serdecznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody.

 

 

 

 

 

a p j