Taryfy MPWiK w Lesznie na trzy kolejne lata dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
logo MPWiK

Aktualności

Prasa

a p j