logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

KOMUNIKAT  1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 16.12.2019 r. w godz. od 8:00 do 14:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Święciechowie przy ul. Składowej.

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie firma:

„GIERA” – Mateusz Giera

Lasocice ul. Okrężna 7

Tel. 512-267-636

 

KOMUNIKAT  2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 18 Grudnia 2019 r. w godz. od 08:00 do 16:00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lipnie przy ul. Błotnej, Granicznej, Królowej Jadwigi oraz Ogrodowej (od ujęcia wody do skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp.)

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie firma:

NAVI-EXPERT S.C.

Michałowo 32 a, 63-820 Piaski

Tel. 693066262

 

 

W dniach 9 grudnia - 20 grudnia 2019 r. oraz 7 stycznia – 17 stycznia 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00 
nastąpi płukanie sieci wodociągowej przy użyciu wody i powietrza na terenie miasta Leszno zgodnie z harmonogramem:

Drodzy Klienci, informujemy, że KASA, która na czas remontu funkcjonowała w Biurze Obsługi Klienta, wróciła na dotychczasowe miejsce - po wejściu do budynku A (parter) prosimy kierować się w lewo. Okienko, przy którym płaci się rachunki zostało przeniesione w głąb korytarza.

W październiku bieżącego roku podczas wpięcia przez zewnętrznego wykonawcę przyłącza kanalizacji sanitarnej do jednej z posesji w ul. Kasprowicza w Lesznie, doszło do awarii sieci kanalizacji ogólnospławnej. Nastąpiło zarwanie się stropu sieci kanalizacyjnej. Służby Działu Eksploatacji MPWiK awarię usunęły i w następstwie zlecono wykonanie kamerowania całej sieci w ul. Kasprowicza, aby ocenić stan pozostałych odcinków sieci. Po przeprowadzeniu kamerowania oraz po analizie nagrania i skrupulatnej ocenie stanu technicznego kanału, okazało się, iż jego stan jest awaryjny i wymaga natychmiastowej wymiany. Na zapisie z kamery TV widoczne były liczne ubytki materiału rury, szczególnie w części górnej.

KOMUNIKAT!

Szanowni Klienci,

informujemy, iż w dniach od 21 do 22  października br. kasa Spółki będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Klienci,

Szanowni Klienci!

Od dnia 22 lipca 2019 roku wracamy do pierwotnej organizacji ruchu i miejsc parkingowych na terenie Spółki.

Wjazd do firmy od strony ul. Kanałowej zostaje zamknięty.

Dojazd Klientów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. od ul. Lipowej.

Szanowni Klienci,

W dniu 21 czerwca 2019 r.

Biura Spółki i Laboratorium będą nieczynne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w piątek 22 marca 2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte”.

a p j