logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Komunikat 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia,iż w związku z awarią sieci magistralnej na skrzyżowaniu ulic :  Szybowników i Konopnickiej w Lesznie w dniach od  20.04 - 23.04.2019 r mogą wystąpić miejscowe spadki ciśnienia oraz pogorszenia jakości wody na terenie aglomeracji leszczyńskiej.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci wodociągowej. Za zaistniałe sytuacje MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

.

 

 

 

 

 

 

 

komunikat 15.04

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w piątek 22 marca 2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte”.

Lokalizacja parkingu zastępczego dla Klientów MPWiK w Lesznie kopia

parking2 kopia

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. biura będą nieczynne.

Szanowni Klienci!

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominamy o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wodomierza głównego, ogrodowego i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. biura Spółki, kasa i Laboratorium będą nieczynne.

Zawiadamiamy, że od dnia 03.09.2018r. do dnia 07.09.2018r. ze względu na prace wykonywane przy drodze S5 dojazd do Stacji Zlewnej będzie dostępny tylko przez Maryszewice.

Szanowni Klienci!

Prosimy o sprawdzenie ważności cechy legalizacyjnej podliczników zainstalowanych na terenie Państwa posesji.

Informujemy, że w poniedziałek 08 stycznia 2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan”.

a p j